top of page
กิจกรรม

มุทิตาสักการะ พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปุญฺโญ เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระอุปัชฌาย์" 23 มีนาคม 2567

ภาพบรรยากาศ พิธีสวดถอนโบสถ์ พิธีพุทธาภิเษก

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 

รายงานผลการดำเนินการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ "สร้างวัดสวยด้วยความสุข" ตามหลัก ๕ส. และสัปปายะ ๗

14 ธันวาคม 2566 บรรยากาศการตรวจเยี่ยม วัดประชารัฐสร้างสุข วัดห้วยใหญ่ ระดับหน จังหวัดชลบุรี

พระอาจารย์สราวุธ (เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่) หลวงพี่อ๊อด (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่) และคณะลูกศิษย์ เดินทางไปมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้แก่เด็ก ๆที่สถานปฏิบัติธรรมถ้ำภูผาธรรมเจริญสุข จังหวัดลพบุรี

ประมวลภาพงานทอดกฐิน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566