top of page
_DSC7228.jpg

วัดห้วยใหญ่ เป็นโบราณวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 379 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2186 โดยชาวบ้านตำบลห้วยใหญ่ ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2191 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2386

_DSC7139.jpg

จุดเช็คอินที่สำคัญจุดแรก

 การได้ไปกราบสังขารหลวงพ่อก้าน

ซึ่งไม่เน่าเปลื่อยอยู่ในโรงแก้ว หรือพระครูภัทรกิจวิบูล

อดีตเจ้าอาวาสวัด เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่ภายใน

วิหารหลวงพ่อก้าน ท่านได้พัฒนาวัดห้วยใหญ่จนเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จัก จนกระทั้งท่านได้มรณภาพไป เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549 ด้วยโรคชรา สิริอายุ 86 ปี 67 พรรษา เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่หลายท่านนับถือมาก

การได้มากราบสักการะถือว่าเป็นบุญยิ่งนัก

_DSC7138.jpg
_DSC7143.jpg
_DSC7139.jpg
_DSC7130.jpg

จุดเช็คอินที่สำคัญจุดที่สอง: การไปกราบพระประธาน

_DSC7243.jpg

เจดีย์ วัดห้วยใหญ่

ภาพอดีตและปัจจุบันวัดห้วยใหญ่

bottom of page