top of page
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.ชลบุรี

ประขุมเตรียมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

***********************************************************************

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประขุมเตรียมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ พระเลขานุการ ดร.สมพล เข็มกำเหนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานกลางแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี และนายมานิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page